Terms of purchase, delivery, right of withdrawal, return and complaint handling

Drittmask.in sells and ships goods directly to customers on behalf of the band Drittmaskin. The rights and obligations of sales and purchases in the online store are governed by Norwegian laws and standard terms of purchase that apply to delivery to consumers in Norway. To shop with us you must be over 18 years.

Otherwise, the following laws apply: the Consumer Purchase Act, the Undoing Act, the Personal Data Act and the e-commerce Act.

Seller is: drittmask.in Organization number: NO 921 520 646 Postal address: Drittmaskin c / o L. Lunga. Bjørkåsen 38, 5228 Nesttun Email: butikk@drittmask.in

Buyer is: Who makes the order in the online store.

PAYMENT It is safe to pay with cards in the online store. Drittmaskin offers payment via Paypal which also gives the customer security. Contact us if you experience problems with payment of the order. We do not normally ship items by postal order.

DELIVERY As a rule, we send the goods as Posten’s Service Package, and you will receive tracking number on the package by mail and sms. Furthermore, Norway Post sends a message via SMS or in your mailbox, and depending on where you live in the country, Norway Post can deliver the package on the door for an additional fee. http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/pakker/pa-doren-hjem-fra-postkontoret The packages are shipped from Drittmaskin’s warehouse no later than the second business day after we have received the order.

ANGRY AND RETURN The right of withdrawal at the time of purchase gives you a 14 day withdrawal period.

The buyer may regret the purchase of the goods in accordance with the provisions of the Right of Cancellation Act. The right of withdrawal means that the buyer can return the goods to the seller for no reason even if there is no defect in it and even if it is not delivered. The buyer must notify the seller of the use of the right of withdrawal within 14 days of receipt of the item, the prescribed information about the right of withdrawal and the right of withdrawal.

It is assumed that the item is returned in unused condition and in original packaging. return Address DRITTMASKIN c / o L. Lunga Bjørkåsen 38, 5228 Nesttun butikk@drittmask.in Shipping must be marked with the customer’s email or other info that links the shipment with the order that was made. See also Consumer Ombudsman’s “Standard Terms of Sale for Consumer Purchases of Goods over the Internet”: http://www.forbrukerombudet.no/asset/3215/1/3215_1.pdf

Kjøpsvilkår, levering, angrerett, retur- og reklamasjonshåndtering

Drittmask.in selger og sender varer direkte til kunder på vegne av bandet Drittmaskin. Rettigheter og plikter ved salg og kjøp i nettbutikken reguleres av norske lover og standard kjøpsvilkår som gjelder for levering til forbrukere i Norge. For å handle hos oss må du være over 18 år.

For øvrig gjelder følgende lover: forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

Selger er: drittmask.in
Organisasjonsnummer: NO 921 520 646
Postadresse: Drittmaskin c/o L. Lunga. Bjørkåsen 38, 5228 Nesttun
E-post: butikk@drittmask.in

Kjøper er:

Den som foretar bestillingen i nettbutikken.

BETALING

Det er trygt å betale med kort i nettbutikken. Drittmaskin tilbyr betaling via Paypal som også gir kunden sikkerhet.

Kontakt oss dersom du opplever problemer med betaling av bestillingen. Vi sender normalt ikke varer i postoppkrav.

LEVERING

Vi sender som hovedregel varene som Postens Servicepakke, og du får tilsendt sporingsnummer på pakken på mail og sms. Videre sender Posten hentemelding på sms eller i postkassen din, og avhengig av hvor du bor i landet kan Posten levere pakken på døren mot et tilleggsgebyr.
http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/pakker/pa-doren-hjem-fra-postkontoret

Pakkene sendes fra Drittmaskin sitt lager senest andre virkedag etter vi har mottatt bestillingen.

ANGRERETT OG RETUR

Lov om angrerett ved kjøp gir deg 14 dagers angrefrist.

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om
den ikke er levert.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Det forutsettes at varen returneres i ubrukt tilstand og i original emballasje.

Returadresse
Drittmaskin c/o L. Lunga
Bjørkåsen 38, 5228 Nesttun
butikk@drittmask.in
Forsendelse må merkes med kundens epost eller annen info som knytter forsendelsen opp mot bestillingen som ble gjort.

Se også Forbrukerombudets «Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett»:
http://www.forbrukerombudet.no/asset/3215/1/3215_1.pdf

Select your currency
EUR Euro